1 สิงหาคม 2562 แม่น้ำยมแห้งขอดมีหาดทรายโผล่เดินข้ามได้

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_454046/

แม้ช่วงนี้จังหวัดสุโขทัยจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ แต่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ยังน้อยจึงทำให้ไม่มีน้ำไหลลงสู่แม่น้ำยม ทำให้บริเวณประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ หมู่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากทางเหนือก่อนที่จะผ่านประตูระบายน้ำไปยังด้านล่าง ปริมาณน้ำในแม่ยมยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้แม่น้ำยมด้านล่างบางช่วงขาดน้ำโดยเฉพาะบริเวณฝายยางบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทางด้านเหนือมีปริมาณน้ำที่น้อยจนน้ำไม่สามารถไหลข้ามตัวฝายได้ จึงทำให้พื้นที่แม่น้ำยมด้านท้ายฝายยางบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ แห้งกลายเป็นหาดทรายจนสามารถเดินข้ามไปมาได้ จะมีก็เพียงน้ำขังตามแอ่งต่างๆซึ่งชาวบ้านสามารถเดินหาปลากลางแม่น้ำยมได้ในช่วงนี้